AURORA - ออโรร่า - ร้านทอง | พระประจำวันอาทิตย์
AURORA - ออโรร่า - ร้านทอง | พระประจำวันอาทิตย์
AURORA - ออโรร่า - ร้านทอง | พระประจำวันอาทิตย์

พระประจำวันอาทิตย์

639 views

Brands:

Product Code: EERR22-10560-000-1.2x2.3-0

Availability: In Stock

Warranty Card: yes

Weight: 0.00 Gram

Size: 1.2*2 centimeter

฿1,480

พระพุทธรูปปางถวายเนตร เป็น พระประจำวันอาทิตย์

สินค้าใกล้เคียง

AURORA - ออโรร่า - ร้านทอง | กล่องเพลงแต่งงาน

กล่องเพลงแต่งงาน

฿2,990

.

รายละเอียด

พระประจำวันอาทิตย์

Product Detail

  • ตัวกรอบพระผลิตจากทองแท้ 75% กรอบกันน้ำ
  • ขนาดสินค้า สูง 1.2 ซม. กว้าง 2.3 ซม.
  • มีใบรับประกันสินค้า
  • เป็นทองแท้
  • ล้าง ซ่อม ต่อ ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน ที่ร้านทองแท้ออโรร่าทุกสาขาทั่วประเทศ
  • รับซื้อคืน อ้างอิงเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด